9 – asis „Euriukių“ gimtadienis švęstas lietuviškai

„Linkime, kad būtumėte stiprūs, drūti, smagūs ir augtumėte kaip Lietuvos ąžuolai ir liepos. Juk Jūsų gimimo proga Lietuvos valstybė buvo priimta į Europos Sąjungą“, – linkėjimais ir pokštavimais šventę Vilniuje šiandien pradėjo gaspadorius LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis ir Loreta Sungailienė.

Su močiutėmis, mamomis ir tėčiais, sesėmis ir broliais, pusbroliais ir pussesėmis šiandien gimtadienį švenčia 55 vaikai. Visi jie gimę Lietuvos įstojimo į ES dieną – 2004 m. gegužės 1 d. Šiandien šiai pirmajai vadinamųjų „Euriukų“ kartai sukanka 9-eri. LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis nuo pat šių vaikų gimimo kasmet jų gimtadienį švenčia kartu.

„Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą buvo ir yra didelis įvykis visai mūsų šaliai, o tai yra – kiekvienam žmogui. Pamenu, labai norėjau šį įvykį įprasminti. Todėl ir gimė idėja suburti visus gegužės 1-ąją gimusius vaikus, sudaryti jiems sąlygas bendrauti, draugauti ir žinoti, kokią svarbią dieną jie atėjo į šį pasaulį“, – sveikindamas į LR kultūros ministeriją Vilniuje šiandien susirinkusias šeimas sakė LR kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Šiemet „Euriukų“ gimtadienis minimas lietuviškai – svečiams surengta popietė „Švenčiu lietuviškai“. Ministras ir ministerijos darbuotojai pasidabino tautiniais rūbais, kartu su vaikais dainavo lietuvių liaudies dainas, žaidė žaidimus ir šoko. Etnologė Loreta Sungailienė vaikus ir jų šeimas iš tolimiausių Lietuvos kampelių supažindino su senovinėmis gimtuvininkų apeigomis, mokė tradicinių šokių, pristatė lietuviškas vaišes, pasakojo apie jų reikšmes.

Pasak Loretos Sungailienės, „būdami europiečiai, visų pirma esame Lietuvos piliečiai, savo gimtojo krašto žmonės. Kiekviena šalis yra ypatinga savo kalba, istorija, papročiais, folkloru. Išskirtinė yra ir mūsų, lietuvių tradicinė kultūra, kurioje žinomos savitos svečių ir svečiavimosi tradicijos, šeimos švenčių papročiai, lydimi smagaus folkloro“.

Vaikai dar puošė ir devynšakį gimtadienio medį, klausė simbolinės devintukų pasakos, ėjo ratelių su  folkloro ansambliu „Dolija“ ir namo grįš su atminimo dovanėlėmis – leidyklos „Alma littera“ ir Seimo Europos informacijos biuro knygelėmis. Kaip ir kasmet tortą „Euriukams“ dovanojo ,,Elguva”. Gimtadienio šventę organizavo LR Kultūros ministerija ir Ateities visuomenės institutas.

euriukai (503)