Ar Jūsų organizacija atsakingai žvelgia į ateitį?

 2014 m. lapkričio 19 dieną VšĮ Vilniaus mokytojų namuose vyko kūrybinės dirbtuvės, kurių dalyviai turėjo unikalią galimybę paklausti savęs: „Ar mano organizacija atsakingai žvelgia į ateitį?“

 Renginio metu buvo aiškinamasi, kaip atsakingai organizacijų bendruomenės žvelgia į įmonės vidaus bei išorinę aplinką  (sociokultūrinę, ekonominę ir gamtinę).

Kūrybinių dirbtuvių tikslas – ugdyti verslo įmonių, valstybinių institucijų atstovų ir nevyriausybinių organizacijų sąmoningumą vidinių resursų taupymo, įvaizdžio gerinimo, ekologiškų prekių vartojimo, socialinės atsakomybės ir kitais klausimais.

Renginys vyko patyriminio mokymo(si) forma, kur nuotaikingai, pasitelkiant inovatyvų stalo žaidimą INTERNOTA, ekspertės Raimonda Agnė Medeišienė ir Audronė Alijošiutė supažindino su darnaus vystymosi principais, jų taikymo svarba ir praktika. Šis interaktyvus žaidimas buvo pirmą kartą plačiai pristatomas Lietuvos visuomenei.

Dalyvių galvose buvo siekiama pasėti mintį, jog kūrybiškas, socialiai atsakingas verslas gali generuoti didesnį pelną bei kurti pridėtinę vertę.

Šį projektą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.