Ar regionų gyventojai vėl galės mėgautis kinu?

2014 m. gruodžio mėnesį buvo užbaigtas pusę metų trukęs UAB „Vilniaus kino klasteris“ inovacinių technologijų panaudojimo KKI paslaugų sklaidai regionuose tyrimas, parengtas gavus dalinį Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos finansavimą.

Šiandien be trijų didžiausių miestų  kino teatrai dar veikia septyniuose regioniniuose miestuose: Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Palangoje, Gargžduose. Taigi remiantis Lietuvos statistikos departamento gyventojų surašymo duomenimis (2013 m.), daugiau nei pusė šalies gyventojų (52 proc.) neturi galimybės savajame mieste nueiti į kino teatrą. Matome, kad egzistuoja didžiulė atskirtis tarp didžiųjų miestų ir regionų kultūros paslaugų prieinamumo. Tai daro įtaką prastesnei rezidentų gyvenimo kokybei, taip pat mažina provincijos patrauklumą. Siekiant pritaikyti esamą infrastruktūrą – kultūros centrus – multifunkciniam panaudojimui per modernios skaitmeninės kino įrangos įdiegimą buvo inicijuotas inovacinių technologijų panaudojimo KKI paslaugų sklaidai regionuose tyrimas. Jo metu buvo išanalizuota situacija dvidešimtyje rajoninių centrų, siekant nustatyti vietinių bendruomenių kultūrinius poreikius ir kultūrinių centrų pasirengimą įsidiegti naujas technologijas.

Įgyvendinant tyrimą buvo taikyti skirtingi metodai: statistinių duomenų analizė, telefoninė potencialių kultūros objektų apklausa, kokybinė ekspertinė kultūros objektų infrastruktūros analizė, pusiau struktūruotas kokybinis interviu, kiekybinė apklausa (pritaikyta skirtingoms grupėms: tiriamų miestų gyventojų apklausa ir mokyklų vadovų apklausa). Tyrimo metu buvo nustatytas investicijų, reikalingų centralizuotos kino sistemos įdiegimui šalyje, poreikis, įvertintas švietimo įstaigų pasirengimas naudotis kino kultūros produktais kaip vienu iš neformalaus ugdymo metodų, ištirtas regionų gyventojų poreikis kino produktams ir paslaugoms, ištirtas finansinis investicijų atsiperkamumas bei pateiktos reziumuojančios išvados.

Šio tarpdisciplininio tyrimo rezultatai bus naudojami inicijuojant nacionalinį regionų kultūros infrastruktūros įveiklinimą, investuojant į inovatyvias skaitmenines technologijas, pritraukiant nacionalines, ES ir privačias lėšas. Numatomas įgyvendinti projektas yra kompleksinių veiksmų visuma, kurios metu bus siekiama sukurti save išlaikančią skaitmenizuotą audiovizualinę sistemą regionuose. Ši autonominė sistema leistų užtikrinti nacionalinio ir europinio kino sklaidą, atitinkančią Europa Cinemas tinklo reikalavimus. Įgyvendinus šiuos kultūros objektų skaitmenizavimo tikslus, atsirastų galimybės centralizuotai transliuoti kino bei kitą audiovizualinę kultūrinę, edukacinę, komercinę produkciją iš vienos būstinės (numatomos Vilniuje) į daugelį Lietuvos regionų kultūros objektų.

Tyrimą parengė ir atliko VšĮ Ateities visuomenės institutas pagal UAB „Vilniaus kino klasteris“ užsakymą.

vkk2

 

Parengė: Edita Anglickaitė, VšĮ Ateities visuomenės institutas