Ateities visuomenės institutas vykdo kultūros mecenavimo Lietuvoje tyrimą

Siekdamas daryti įtaką tvarios kultūros politikos raidai,  VšĮ Ateities visuomenės institutas inicijavo tyrimą „Nacionalinės kultūros mecenavimo strategijos sukūrimas“. Lietuvoje trūksta tvarios kultūros puoselėjimo praktikų, kurios susiformuotų į tęstinę mecenavimo tradiciją, užtikrinančią nuoseklesnią kultūros plėtrą šalyje. Egzistuoja nemažai mecenavimo atvejų, kurie dar nėra įgavę bendro vardiklio, sistemiškumo ir įtakingumo.

„Mecenavimas ne visada identifikuojamas kaip teigiamas strateginis verslo instrumentas – filantropinę veiklą dažnai siekiama pateikti geranoriškumo šviesoje, tarsi strateginiai aspektai menkintų labdaringas iniciatyvas. Todėl būtina edukuoti visuomenę, gilinti supratimą apie mecenavimo prasmę, gerinti įstatyminę bazę, bet svarbiausia – formuoti atsakingą visų piliečių požiūrį į kultūrą“ – teigia VšĮ Ateities visuomenės instituto direktorius Ervinas Koršunovas.

Tyrimo metu bus analizuojama užsienio šalių geroji patirtis, teisinė, ekonominė, kultūrinė, socialinė situacija Lietuvoje. Siekiama, kad kultūros mecenavimo strategija būtų adaptuota prie susiformavusios valdymo sistemos, nubrėžtų realias mecenatavimo skatinimo šalyje gaires bei formuotų pozityvų visuomenės požiūrį į filantropiją. Pasitelkiant įvairias sklaidos ir viešinimo priemones, kultūros mecenavimo strategija padės praplėsti tarpininkaujančių institucijų bei bendradarbiaujančių šalių tinklą, formuoti naują visuomenės požiūrį į mecenatystę ir subalansuoti valstybinių ir privačių lėšų pritraukimą.

Šiuo metu yra formuojama tarpdisciplininė ekspertų (valstybinių institucijų, mokslo, verslo ir kultūros atstovų) darbo grupė, kuri padės suformuoti pamatines strategijos nuostatas, turinčias taikomąjį pobūdį ir atspindinčias realų donorų, gavėjų bei tarpininkų poreikį, požiūrį bei galimybes bendradarbiauti.

Iki šiol panašaus pobūdžio tyrimas nebuvo atliekamas, mecenatystė nebuvo pateikiama kaip kultūros politikos dalis ar tvarios kultūros puoselėjimas. Tikimasi, kad šis tyrimas padės nubrėžti gaires kultūros mecenavimo plėtrai šalyje ir prisidės prie mechanizmų, skatinančių privačių rėmėjų įsitraukimą į šalies kultūrą, kūrimo Lietuvoje.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.