Ateities visuomenės institutui vėl vadovaus jo įkūrėja dr. Erika Furman

Ateities visuomenės institutui (AVI) vadovauti grįžta jo įkūrėja dr. Erika Furman. Birželio 4 d. ji pradeda eiti instituto direktorės pareigas.

„Ateities visuomenės institutas toliau tęs mokslo, verslo ir meno sričių sinergijos skatinimą. Bus aktyviai veikiama ir viešoje erdvėje, inicijuojant mokslo, verslo ir kultūros sričių dialogą, taip pat planuojamas aktyvus instituto įtraukimas į Sumanios specializacijos strategijos, kuri apibrėžia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų skatinimo valstybinius prioritetus, įgyvendinimą, – planuojamas instituto veiklos kryptis nurodo dr. E.Furman.

Dr. Erika Furman ‒ politikos ir sociologijos mokslų daktarė, ES struktūrinių fondų ekspertė, verslininkė, filantropė. Nuo 2003 m. iki 2014 m., atstovaudama verslui ir nevyriausybinėms organizacijoms – Lietuvos pramonininkų konfederacijai, Lietuvos spaustuvininkų asociacijai, Žinių ekonomikos forumui, Nacionalinei kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijai – dalyvavo darbo grupėse, formuojant ūkio, švietimo ir kultūros politiką. Dr. E.Furman – ilgametė Lietuvos spaustuvininkų asociacijos prezidentė, 2015 m. apdovanota garbingiausiu spaudos pramonės apdovanojimu – „Spaudos Atlantu”.

Apdovanota LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės už indelį į spaudos tradicijų puoselėjimą, VGTU – už verslo ir mokslo bendradarbiavimą. 2012-2014 m. dirbo kultūros ministro patarėja struktūrinių fondų politikos formavimo klausimais. Buvo viena iš Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir Sumanios specializacijos rengimo eksperčių.

VšĮ „Ateities visuomenės institutas“ (AVI) įsteigtas 2012 m. Instituto misija – skatinti verslo, mokslo ir meno sričių bendradarbiavimą kuriant inovatyvius produktus ir paslaugas.

Šaltinis:15min.