AVI tyrimas paskatino tarpinstitucinę diskusiją apie viešojo ir privataus sektorių partnerystę, kuriant regioninį kino sklaidos tinklą

2014 m. pab. Ateities visuomenės instituto atliktas tyrimas „Inovacinių technologijų naudojimo KKI paslaugų sklaidai regionuose galimybių tyrimas“ paskatino inovatyviomis kino sklaidos galimybėmis susidomėti ne tik kino industrijos, bet ir valstybinio sektoriaus atstovus. 2015 m. kovo 10-osios dienos posėdyje, kurį organizavo VšĮ Ateities visuomenės institutas drauge su Lietuvos pramonininkų konfederacija ir UAB „Vilniaus kino klasteris“, dalyvavo tyrimą atlikę ekspertai, savivaldybių asociacijos nariai, ministerijų atstovai, verslininkai ir patys kino gamintojai bei kino paslaugų tiekėjai.

Diskusijos metu tyrėjai kartu su tyrimo užsakovu UAB „Kino klasteris“ pasiūlė kurti pirmąjį kultūros srities viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį, padėsiantį įdiegti centralizuotą kino sklaidos sistemą Lietuvos regionuose. Kultūros ministro Š. Biručio pozicija yra palanki šios partnerystės kūrimui ir tolimesniam projekto vystymui. Galimybė plėtoti partnerystę sulaukė pritarimo ne tik iš LR Kultūros ministerijos, bet ir LR Vidaus reikalų ministerijos: LR Vidaus reikalų viceministras Elvinas Jankevičius tvirtino, jog „šis projektas išties yra įdomus, mes tiesime pagalbos ranką konsultuodami, dirbdami kartu“.

Ypač palankiai šią iniciatyvą vertino kino srities atstovai. „Mums žinoma, kad kino prieinamumas regionuose šiuo metu yra tik 50 proc. Ši rinka akivaizdžiai neveikia ir artimiausiu metu situacija nesikeis. Labai džiugu, kad buvo atliktas tyrimas, kuris leidžia inicijuoti įrodymais gristą kino produkcijos vystymą“ – teigė Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas.

Atliekant šį tyrimą, Ateities visuomenės institutas bendradarbiavo su įvairių sričių ekspertais, kurie analizavo sociologinį, ekonominį ir techninį kontekstus bei pateikė išvadas, kuriomis remiantis atsirado realios regioninio kino tinklo kūrimo perspektyvos šalyje. Tyrimą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.