Berlyne kūrybinių industrijų atstovai aptarė tarpsektorines inovacijas

  Š.m. kovo 23-25 dienomis Berlyne vykusiame renginyje “European Networking Event Innovation Interface Berlin” buvo aptariamos naujausios vadinamų tarpsektorinių inovacijų tendencijos.

  Berlyne vykusio renginio organizatoriai išskyrė keletą sričių, kuriose diegiamos inovacijos buvo nagrinėjamos vietoje sudarius tarpsektorines bei tarptautines darbo grupes. Žemiau pateikiamos pagrindinės įžvalgos, kurias išsakė ekspertai diskutavę apie išmaniųjų įrenginių ir daiktų interneto inovacinę plėtrą.

  Nors vartotojų patirtis ir ją įtakojantys dizaino sprendimai bus pagrindinis išmaniųjų įrenginių rinką įtakojantis faktorius, tačiau akivaizdu, kad išmaniųjų, savitarpyje sujungtų ir dėvimų įrenginių poreikis taip pat bus sąlygojamas ir tam tirkų nišinių rinkų – medicinos įrangos naudotojų, neįgaliųjų poreikių ir pan.

  Ateityje gali paaštrėti įtampa tarp didžiųjų korporacijų, kurioms nuosavybės teise priklauso įvairūs technologinių sprendimų patentai ir smulkių kūrybinių industrijų kompanijų, kurios siekia įgyvendinti atskiras konkrečias inovatyvias idėjas. Vienas iš galimų būdų mažinti šią įtampą – modulinio dizaino įrenginiai, kuriuose stambių korporacijų technologijų pagrindu skurti branduoliai galėtų būti pildomi kitais moduliais.

  Viena iš svarbiausių technologinių šios srities problemų – įrenginių tarpusavio komunikacija (“machine to machine communication”).

  Ateityje dėvimi išmanūs įrenginiai pamažu susilies su išmanios aplinkos technologijomis. Tokiu būdu daiktų internetas taps nematomu, asmeniniu, paprastu, visur esančiu, vartotojo kūno dalimi. Nepaprastai paaštrės asmeninių duomenų saugumo problema, kurią reikės spręsti ir technologinėmis ir teisinėmis priemonėmis.

  Diskusijoje dalyvavo verslininkai, dizaineriai, komunikacijos specialistai, informacinių technologijų specialistai, mokslininkai iš Lietuvos, Estijos, Vokietijos, Lenkijos, Italijos.

  Tarptautinio projekto “Cross-innovation”, kuriame dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybė, kontekste tapsektorinės arba kūrybinės inovacijos yra apibrėžiamos kaip tokia tarpsektorinė sąveika tarp kūrybinių industrijų ir kitų pramonės sričių, kurios metu šalia kūrybinių produktų ir paslaugų pirkimo vyksta ilgalaikė nefiksuojamų žinių apykaita, pagrįsta ilgalaikiu sistemišku žinių kaupimu ir dinamišku jų pritaikymu atsižvelgiant į inovacijų kultūrinį ir socialinį kontekstą bei egzistuojančias arba potencialias rinkas.