Darnios plėtros nuostatos organizuojant kultūrinius renginius nėra įgyvendinamos

Šiuolaikinei visuomenei kylantis iššūkis – darnios plėtros idėjų įgyvendinimas – paliečia įvairias veiklos sritis, tame tarpe ir renginių organizavimą. Siekiant identifikuoti esamą situaciją renginių organizavimo srityje darnios plėtros atžvilgiu, Ateities visuomenės institutas atliko Vilniaus miesto didžiųjų renginių organizatorių sociologinę apklausą.

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog nors dauguma renginių organizatorių norėtų savo veiklą grįsti ekonominių, socialinių – kultūrinių bei ekologinių aspektų suderinamumu, tačiau dažniausiai tenka rinktis įprastai taikomas priemones ir  metodus dėl ekonominių priežasčių bei užsakovų keliamų reikalavimų. Nepaisant to, darnios plėtros nuostatomis yra iš dalies vadovaujamasis įgyvendinat įvairius kultūrinius projektus, skirtus bendruomenių stiprinimui ir socialiai atskirtų visuomenės grupių įtraukimui į miesto gyvenimą.

Apklausoje dalyvavę renginių organizatoriai pažymėjo, jog yra būtinas išsamesnis visuomenės informavimas apie darnios plėtros siekius, priemones ir teikiamą naudą, o rekomendacijų darnių renginių organizavimui suformavimas galėtų būti postūmiu naujos karto renginių link.

Sociologinis tyrimas buvo atliekamas pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą bei yra viena iš projekto „ZEN. Kultūros paveldui nedarančių poveikio renginių tinklas“ dalių.