Įvykdytas kvalifikacijos kėlimo regionuose projektas apie kultūros inovacijas, jų sklaidą ir vietovių identiteto stiprinimą

3 logo is eiles

VšĮ Ateities visuomenės institutas nuo 2017  m. sausio mėn. 2 d. iki 2017  m. birželio mėn. 30 d. vykdė projektą „Kultūros produktų / paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, ugdant regionų kultūros darbuotojų kompetencijas: kultūrinės inovacijos ir jų sklaida, kuriant kultūrinį regiono identitetą“, dalinai finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis.

Pagal iš anksto nustatytus kriterijus projekte dalyvauti buvo atrinktos 5 vietovės: Prienai, Pagėgiai, Šilutė, Ignalina ir Trakai. Šiose vietovėse buvo surinktos motyvuotos, realiems darbams nusiteikusios bendraminčių grupės. Kvalifikacijos kėlimo cikle dalyvavo kultūros įstaigų, savivaldos, švietimo įstaigų darbuotojai, vietos veiklos grupių, bendruomenių, verslo struktūrų atstovai bei menininkai, nes efektyvios, inovatyvios idėjos gimsta, kai bendradarbiauja skirtingų sričių atstovai, suinteresuoti savo krašto gerove. Projekto metu buvo siekiama padėti stiprinant atrinktų vietovių savitumą, formuojant norimą identitetą, skatinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, kartu kurti inovatyvias koncepcijas, kurių dėka vietovės galėtų tapti žinomomis Lietuvoje ir Europoje.

Į projekto veiklas iš viso buvo įsitraukę 77 žmonės, kvalifikacijos kėlimo cikle dalyvavo ir pažymėjimus gavo 64 dalyviai (5 vietovių regionuose kultūros centrų bei kitų kultūros įstaigų, savivaldos, švietimo įstaigų darbuotojai, vietos veiklos grupių, bendruomeninių, verslo struktūrų atstovai, menininkai), kurie pagilino savo žinias apie kultūros inovacijų, sklaidos ir vietovės identiteto stiprinimo svarbą bei apie pasiteisinančias kultūros rinkodaros strategijas, senamiesčio / centrinės miesto dalies įveiklinimą per tarpsektorinį bendradarbiavimą, kultūrinius renginius, sėkmingą kūrybinį bendradarbiavimą Vilniaus mieste, akcentuojant, kaip šią praktiką perkelti į regioną (atitinkamai pagal vietovės iššūkius ir poreikius). Taipogi praktinių užsiėmimų metu dalyviai buvo supažindinti su kūrybišku ir inovatyviu sprendimų kūrimo metodu „design thinking“ bei juos vadovaudamiesi išvystė kūrybiškas, tarpsektorines vietovių identiteto ir paslaugų vizijas.

Daugiau informacijos: http://www.futuresoc.com/projektas/kvalifikacijos-kelimo-regionuose-projektas-apie-kulturos-inovacijas-sklaida-ir-vietoviu-identiteto-stiprinima/