Kalbos seminarai rudenį

Primename, kad šiais metais rengiame tęstinį kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą „Lietuvių kalbos linksniai: tradicinis ir naujas požiūris į vartosenos normą“. Pavasarį vykusiuose seminaruose aptarėme linksnių nuo vardininko iki galininko vartoseną, diskutavome apie tradicinį ir naują požiūrį į kalbos norminimą, mėginome prognozuoti vartosenos tendencijas. Rudenį planuojami du baigiamieji ciklo seminarai. Jie bus skirti įnagininko ir vietininko vartosenai bei naujiems kalbos reiškiniams aptarti.

Seminarai vyks Vilniuje (vietą dar tikslinsime):

  • 2017 m. lapkričio 16 d.
  • 2017 m. gruodžio 5 d.

Registraciją skelbsime spalį.

Seminarai skirti kalbos tvarkytojams, redaktoriams, stilistams, lietuvių kalbos mokytojams – visiems, norintiems įgyti praktinių redagavimo įgūdžių ir praplėsti žinias.

Seminarų dalyvių tradiciškai lauks naujos kultūrinės erdvės, dalijimosi patirtimi ir naujų atradimų džiaugsmas.

 

Lektorė – humanitarinių mokslų daktarė docentė Lina Murinienė, turinti daugiau kaip 25 metų darbo su tekstais patirtį. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje ji dirbo kaip kalbos konsultantė, rūpinosi Kalbos konsultacijų banko tvarkyba. Vėliau kaip deleguotoji kalbos ekspertė dirbo Liuksemburge, Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniame direktorate. Grįžusi vadovavo Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedrai. Šiuo metu docentė rašo knygą apie akmeniškių šnektą ir profesinės kalbos moko Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentus.

 

Vieno seminaro kaina – 59 EUR (įskaičiuota dalijamoji seminaro medžiaga, kava, kultūrinė programa).

Vieno seminaro trukmė – 6 akademinės valandos.

Pažymėjimai dalyviams išduodami po kiekvieno seminaro.

Laukiame Jūsų!

 

Kalbos seminaras (1)