Kūrybinės industrijos ir tarpsektorinė inovacijų sąveika

Rasiaus Makselio straipsnyje „Kūrybinės industrijos ir tarpsektorinė inovacijų sąveika“ pateikiama Europos Sąjungos ir Lietuvos inovacijų politikos 2005-2011 m. apžvalga, šios politikos konceptualinės prielaidos, joje naudojamas teorinis inovacijų modelis, inovacijų politikos raidos tendencijos. Straipsnis kvestionuoja ES ir Lietuvos inovacijų politikoje vartojamą inovacijų sampratą kaip per nelyg siaurą ir neaprėpiančią inovacijų plėtrai svarbių socialinių ir kultūrinių aspektų. Straipsnis pateikia pasiūlymą išplėsti minėtoje politikoje vartojamą inovacijų sampratą įvedant naują „kūrybinių inovacijų‟ terminą, kuris atspindi inovacijų tarpsektoriškumą.

Visą straipsnį skaitykite čia:  Kūrybinės industrijos ir tarpsektorinė inovacijų sąveika 

Rasius Makselis

Lietuvos kultūros tyrimų institutas,

Vilnius, Saltoniškių g. 58, tel. (8~5) 275 1898,

rasius@yahoo.com