„Teksto redagavimo aktualijos“ vis dar aktualios

2014 m. lapkričio 12 d., A.Vienuolio g. 8, Vilniuje, įvyko VšĮ Ateities visuomenės instituto organizuojamas seminaras „Teksto redagavimo aktualijos“, kurį vedė lektorė doc. dr. Lina Murinienė, kuriame dalyvavo beveik 60 Lietuvoje bei užsienyje dirbančių lietuvių kalbos ekspertų.

Šis seminaras buvo skirtas kalbos tvarkytojams, redaktoriams, stilistams, lietuvių kalbos mokytojams – visiems, norintiems įgyti praktinių redagavimo įgūdžių, praplėsti žinias ir patobulinti kvalifikaciją.

Atsižvelgiant į ankstesnių dviejų seminarų dalyvių pageidavimus, Ateities visuomenės institutas pakeitė seminaro pobūdį, orientuojantis tik į praktinį darbą, tik praktinių redagavimo klausimų sprendimą.
Seminare buvo redaguojami įvairaus stiliaus tekstai, svarstomos teksto redagavimo aktualijos, diskutuojama dėl galimų praktinių redagavimo problemų sprendimo būdų, atsakoma į seminaro dalyvių klausimus.

Lektorė ‒ humanitarinių mokslų daktarė, doc. Lina Murinienė.  Kalbos ekspertė, stilistė, redaktorė, turinti daugiau kaip 20 metų darbo su tekstais patirtį. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje dirbo kaip kalbos konsultantė, rūpinosi Kalbos konsultacijų banko tvarkyba, vėliau kaip deleguotoji kalbos ekspertė dirbo Liuksemburge, Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniame direktorate.
Šiuo metu dr. Lina Murinienė – Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros vedėja,  Valstybinės  lietuvių kalbos komisijos narė.