Kviečiame tapti mūsų partneriais ir prisijungti prie tarptautinio kultūros paveldo tausojimo projekto

VšĮ Ateities visuomenės institutas, VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra ir Kauno Technologijos universitetas inicijavo tarptautinį tarpdisciplininį tyrimą, kurio metu bus analizuojama ir vystoma kultūros paveldo apsaugos ir valdymo tema. Šiuo metu formuojamas mokslininkų bei tyrėjų konsorciumas bei atliekama Partnerių paieška užsienyje, siekiant dalyvauti Heritage Plus programos kvietime teikti paraiškas.

Heritage Plus yra jungtinio programavimo iniciatyva, kurios tikslas – sutelkti šalies kompetencijas bei išteklius ir išvystyti bendradarbiavimą tarp šalių kultūros paveldo srityje. Kvietimas teikti paraiškas buvo sukurtas, siekiant pasidalinti žiniomis ir kurti naujas žinias, kurios padėtų užtikrinti darnų kultūros paveldo naudojimą, apsaugą ir valdymą. Tikimasi, kad tyrimai prisidės prie socialinės sanglaudos stiprinimo, kultūros plėtros bei visuomenės gerovės didinimo.

Inicijuoto tyrimo tikslas yra išanalizuoti paveldo situaciją Lietuvoje ir, pasitelkiant geruosius pavyzdžius, išvystyti kultūros paveldo apsaugos ir valdymo strategiją Lietuvoje. Tyrimo metu bus orientuojamasi į tris pagrindines potemes: materialaus kultūros paveldo valdymo praktikų į UNESCO pasaulio paveldą įtrauktose vietovėse (Vilniaus mieste ir Neringoje) apžvalgą ir analizę, miesto plėtros planavimo ir kultūros paveldo išsaugojimo tarpusavio sąveikos analizę bei kultūros paveldo valdymo strategijos Lietuvoje sukūrimą. Pasitelkiant Lietuvos ir  užsienio mokslininkų bei tyrėjų žinias, analizuojant gerosios praktikos pavyzdžius ir organizuojant ekspertines darbo grupes su praktikais ir specialistais, tikimasi atlikti tyrimą, kurio rezultatai kurs pridedamąją vertę visuomenei bei bus lengvai pritaikomi praktikoje.

Kviečiame suinteresuotus asmenis / organizacijas prisijungti prie šio tarptautinio, tarpdisciplininio projekto ir prisidėti prie kultūros paveldo tausojimo ir išsaugojimo šalyje.

Susidomėjus, prašome kreiptis iki š. m. balandžio 18 d. el. pašto adresu projects@futuresoc.com.