NACIONALINIO KINO TINKLO 
SUKŪRIMO GALIMYBĖS LIETUVOJE

2015 m. kovo 10 d., 10 val. kviečiame dalyvauti diskusijoje apie centralizuoto kino tinklo sukūrimą Lietuvoje, kurią organizuoja Lietuvos pramonininkų konfederacijos Kūrybinių industrijų komitetas, Vilniaus kino klasteris bei VšĮ Ateities visuomenės institutas.

Centralizuoto kino tinklo Lietuvos regionuose sukūrimu būtų siekiama užtikrinti nacionalinio bei europinio kino sklaidą šalies mastu. Dėl projekto kompleksiškumo ir reikalingų investicijų (3,6 mln. Eur), siūlomas pirmasis Lietuvoje VPSP (viešojo ir privataus sektorių partnerystės) modelis, paremtas kultūros produkto – kino – sistemos diegimu ir sklaida.

Remiantis tyrimu ir makroekonominėmis prielaidomis, ilgalaikėje perspektyvoje šis projektas prisidėtų prie naujų darbo vietų sukūrimo regionuose ir generuotų apie 1,2 mln. Eur apyvartą per metus.

PROGRAMA

10.00‒10.10 val. Sveikinimo žodis. Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas.

10.10‒10.30 val. Inovacinių technologijų naudojimo KKI sklaidai regionuose galimybių tyrimo pristatymas. Edita Anglickaitė, VšĮ Ateities visuomenės instituto tyrėja, integralios komunikacijos specialistė.

10.30‒11.00 val. Nacionalinis kino sklaidos regionuose modelis: verslo ir valstybinio sektoriaus sinergija. Kęstutis Drazdauskas, Vilniaus kino klasterio koordinatorius užsienio rinkoms, Nepriklausomų prodiuserių asociacijos pirmininkas, Europos prodiuserių klubo narys.

11.00 val. Diskusija: Šarūnas Birutis, LR kultūros ministras; Elvinas Jankevičius, LR vidaus reikalų viceministras; Rolandas Kvietkauskas, Lietuvos kino centro direktorius, Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais ir kt.

Kviečiami dalyvauti: Suinteresuotų valstybinių institucijų, kino industrijos ir verslo atstovai.

Diskusiją moderuoja: dr. Erika Furman, VšĮ Ateities visuomenės instituto steigėja, ES Struktūrinių fondų ekspertė.

Diskusija vyks A. Vienuolio g. 8, IV a., Vilniuje.