Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymas ir įvertinimas

Pagrindinis projekto tikslas – išnagrinėti leidimų atlikti archeologinius tyrimus gavimą ir kultūros paveldo būklės tikrinimą reglamentuojančius teisės aktus ir nustatyti jų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams.

Įgyvendinant projektą buvo apklausiami archeologai, teikiantys ar bent kartą teikę prašymą archeologiniams kasinėjimams atlikti. Rezultatų ir teisės aktų analizės pagrindu buvo nustatoma sukeliama administracinė našta (pinigine išraiška).

 Projektas buvo atliekamas pagal Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos užsakymą.