Projektas, skirtas kultūros įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymui

programos_zenklas_lt_horizontalus_jpg

Ateities visuomenės institutas pradeda įgyvendinti projektą „Regionų savivaldybių kultūros įstaigų kompetencijų ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos inovacijų diegimo ir erdvių įveiklinimo srityse“.

Projektas vyksta nuo 2015 m. rugsėjo 9 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

Projektas remiamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Partneriai: Lietuvos inovacijų centras ir Callosum Education (Norvegija).

Pagrindinis šio projekto tikslas – pasitelkiant Norvegijos Karalystės gerąją patirtį, skatinti inovacijas ir modernius sprendimus savivaldybių kultūros įstaigose regionuose. Projekto metu, bendradarbiaujant su inovacijų ekspertais iš Norvegijos Karalystės, bus kuriamas specialiai prie Lietuvos regionų konteksto pritaikytas interaktyvus mokymų ciklas savivaldybių muziejams, bibliotekoms ir kultūros centrams. Programa bus įgyvendinama dešimtyje Lietuvos apskričių, ją sudarys kelios dalys (preliminarios temos):
• Kūrybinės laboratorijos, edukuojant dalyvius apie kūrybines inovacijas, vaizdinėmis ir garsinėmis priemonėmis perteikiant Norvegijos gerąją patirtį socialinių inovacijų srityje, išvystant po vieną kiekvienos apskrities kultūros įstaigos įveiklinimo ir modernizavimo koncepciją.
• Paskaitos apie ES struktūrinius fondus ir konkrečiais finansavimo priemones.
• Teorinis ir praktinis seminaras apie privačių lėšų pritraukimą: inovatyvią filantropiją (angl. „Fundraising“).

Projekto tikslinė grupė – savivaldybių kultūros įstaigų (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų) darbuotojai regionuose. Planuojama apmokyti 150 darbuotojų dešimtyje rajonų.

Projekto finansavimo šaltiniai:

  • Paramos lėšos sudaro 96 352,40 Eur;
  • Pareiškėjo ir partnerių nuosavos lėšos sudaro 17 003,36 Eur;
  • Iš viso projekto vertė – 113 355,76 Eur.

Projektas bendrai finansuojamas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos lėšomis, projektą įgyvendina VšĮ Ateities visuomenės institutas.

Pranešimas spaudai „Tyrimas: 63 proc. rajonų gyventojų nevaikšto į kultūros renginius

Straipsnis/ interviu „Ekspertas iš Norvegijos: pokyčius kultūros įstaigose lems tik atkaklūs entuziastai

Kvietimas dalyvauti mokymų cikle Inovacijos kultūros įstaigose

Straipsnis „Kultūros įstaigų darbuotojai mokomi diegti ir plėtoti kūrybos inovacijas pagal kolegų Norvegijoje patirtį

Straipsnis „Be inovacijų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kultūra šalies regionuose pasmerkta žlugti

Tyrimas Lietuvos regionų savivaldybių kultūros įstaigų veiklos inovatyvumo vertinimo ir jo skatinimo galimybių analizė“