Kvalifikacijos kėlimo regionuose projektas apie kultūros inovacijas, jų sklaidą ir vietovių identiteto stiprinimą

3 logo is eiles

 

Kvalifikacijos kėlimo regionuose projektas apie

kultūros inovacijas, sklaidą ir vietovių identiteto stiprinimą

 

VšĮ Ateities visuomenės institutas nuo 2017  m. sausio mėn. 2 d. iki 2017  m. birželio mėn. 30 d. vykdė projektą „Kultūros produktų / paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, ugdant regionų kultūros darbuotojų kompetencijas: kultūrinės inovacijos ir jų sklaida, kuriant kultūrinį regiono identitetą“, dalinai finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis.

Projekto tikslas – skatinti regionų kultūros paslaugų/produktų inovacijas ir gerinti kultūros prieinamumą, keliant regionų kultūros centrų darbuotojų kvalifikaciją jų įstaigoms kylančių iššūkių sprendimo srityje,  parengiant vietovių identiteto koncepcijas, atskleidžiančias jų  savitumą, įtraukiant į veiklas suinteresuotus išorės partnerius.

Pagal iš anksto nustatytus kriterijus projekte dalyvauti buvo atrinktos penkios vietovės: Prienai, Pagėgiai, Šilutė, Ignalina ir Trakai. Šiose vietovėse buvo surinktos motyvuotos, realiems darbams nusiteikusios bendraminčių grupės. Kvalifikacijos kėlimo cikle dalyvavo kultūros įstaigų, savivaldos, švietimo įstaigų darbuotojai, vietos veiklos grupių, bendruomenių, verslo struktūrų atstovai bei menininkai, nes efektyvios, inovatyvios idėjos gimsta, kai bendradarbiauja skirtingų sričių atstovai, suinteresuoti savo krašto gerove. Projekto metu buvo siekiama padėti stiprinant atrinktų vietovių savitumą, formuojant norimą identitetą, skatinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, kartu kurti inovatyvias koncepcijas, kurių dėka vietovės galėtų tapti žinomomis Lietuvoje ir Europoje.

Į projekto veiklas iš viso buvo įsitraukę 77 žmonės, kvalifikacijos kėlimo cikle dalyvavo ir pažymėjimus gavo 64 dalyviai (5 vietovių regionuose kultūros centrų bei kitų kultūros įstaigų, savivaldos, švietimo įstaigų darbuotojai, vietos veiklos grupių, bendruomeninių, verslo struktūrų atstovai, menininkai), kurie pagilino savo žinias apie kultūros inovacijų, sklaidos ir vietovės identiteto stiprinimo svarbą bei apie pasiteisinančias kultūros rinkodaros strategijas, senamiesčio / centrinės miesto dalies įveiklinimą per tarpsektorinį bendradarbiavimą, kultūrinius renginius, sėkmingą kūrybinį bendradarbiavimą Vilniaus mieste, akcentuojant, kaip šią praktiką perkelti į regioną (atitinkamai pagal vietovės iššūkius ir poreikius). Taipogi praktinių užsiėmimų metu dalyviai buvo supažindinti su kūrybišku ir inovatyviu sprendimų kūrimo metodu „design thinking“ bei juos vadovaudamiesi išvystė kūrybiškas, tarpsektorines vietovių identiteto ir paslaugų vizijas.

Birželio 19 d. KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete įvyko baigiamoji projekto sesija, kurios metu buvo pristatytos mokymų metu sukurtos ir vėliau savarankiškai patobulintos Prienų, Pagėgių, Šilutės ir Ignalinos vizijos. Baigiamojo renginio dalyvius pasveikino fakulteto dekanas dr. Ainius Lašas, kuris pasidžiaugė gražiomis iniciatyvomis ir kalbėjo apie būtinybę kuriant inovacijas išlaikyti gyvą ryšį su bendruomene,  nes tik tuomet galima išspręsti problemas ir pasiekti gerų rezultatų.

Dalyvavusiųjų sesijoje pristatymus vertino garbi komisija: KTU SHMMF mokslo prodekanė doc. dr. Eglė Butkevičienė, KTU SHMMF Viešosios politikos ir administravimo krypties studijų programos vadovė doc. dr. Eglė Vaidelytė, Lietuvos inovacijų centro projektų vadovas Gytis Junevičius, rinkodaros specialistai Kotryna ir Kęstutis Lingiai, Ateities visuomenės instituto direktorė dr. Erika Furman. Projekto dalyviams dėkojo projekto vadovė Aistė Paškevičiūtė.

Buvo sukurtos ir pristatytos kūrybiškos ir įdomios vietovių vizijos.

Prienai

Prienų savivaldybė didžiuojasi miestą juosiančia didžiąja Nemuno kilpa ir ketina labiau išnaudoti Nemuno pakrantę, senąjį malūną ir tiltą, kuris simboliškai jungia Dzūkiją ir Suvalkiją. Prienai – kaip jungiantis miestas (skirtingas kartas, švietimą ir kultūrą, Dzūkija ir Suvalkiją, skirtingus sektorius – vardan regiono plėtros). Tikslas – suburti vietos įstaigų, organizacijų ir gyventojų pastangas ir sukurti kultūros, laisvalaikio bei turizmo paslaugų paketus, kuriuos galima būtų pasiūlyti Lietuvos ir užsienio turistams. Vizijoje ketinama įkurti Prienų krašto bendruomenės universitetą, jungiantį skirtingų kartų kūrybingus žmones, sukurti naują poilsio ir kultūrinių renginių erdvę Nemuno pakrantėje, kurioje vyktų šiuolaikinės mados ir muzikos festivaliai, sukurti kultūrinių, laisvalaikio bei turizmo paslaugų paketus.

Prienų viziją pristatė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė, Prienų raj. savivaldybės mero patarėja Jūratė Zailskienė, Prienų raj. savivaldybės ryšių su visuomene specialistė ir žurnalistė Roma Sinkevičiūtė.

 

Pagėgiai

Pagėgių grupė krašto viziją pristatė per naujai sukurtą interaktyvų krašto ženklą, skalvių segę (smeigę), kurioje užkoduoti keturi raktiniai žodžiai: „Paimk, pažink, sužinok, atrask“ – taip Pagėgiai kvies pažinti, kaip jie sako, moderniausią ir mažiausią miestą, kurio įvaizdį. Ženklas būtų plačiai naudojamas ir, pritaikant  šiuolaikines technologijas, atvertų turistui įdomią informaciją apie Pagėgių kraštą.

Pagėgių viziją pristatė Pagėgių kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė, Pagėgių savivaldybės mero patarėja Rita Vidraitė ir menininkų grupę atstovavęs Kęstutis Gedminas.

 

Šilutė

Šilutės darbo grupė Šilutės miesto viziją pristatė kurdami naują miesto legendą – Jaunimo miestą. Tai dar neįveiklintos teritorijos, esančios  netoli miesto centro, suaktyvinimas ir pritaikymas jaunimo pomėgiams ir įvairioms sporto, pramogų bei kultūrinėms veikloms.

Šilutės viziją pristatė Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė Jūratė Pancerova, architektas ir bendruomenės atstovas Egidijus Vidrinskas, Šilutės savivaldybės kultūros skyriaus specialistė Jurgita Skobienė.

 

Ignalina

Ignalinos komanda Ignalinos miestą pristatė kaip meilės miestą, nes pasak legendos miesto pavadinimas kildinamas nuo Igno ir Linos meilės istorijos. Savivaldybės kultūros įstaigos savo renginių planus rengia atsižvelgdamos į meilės miesto įvaizdį, tam skiriama ir speciali simbolika, prekės ženklas. Planuojamas svarbiausias renginys –  Igno ir Linos meilės festivalis minint miesto dieną.

Ignalinos – Meilės miesto – viziją pristatė Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuro direktorė Inga Šidlauskienė, Ignalinos rajono tarybos narė Deimantė Malikėnaitė ir Ignalinos raj. savivaldybės ryšių su visuomene specialistė Lina Kovalevskienė.

 

Po vizijų pristatymo doc. dr. Eglė Butkevičienė dalyviams skaitė pranešimą „Socialinės inovacijos: samprata ir gerosios užsienio šalių praktikos“. Pranešėja minėjo, kad kiekviena inovacija prasideda nuo problemos ir idėjos, kaip ją išspręsti. Nebūtina kaskart sukurti visiškai naują idėją, galima puikiai pritaikyti jau kažkada kitur sukurtas idėjas. Svarbu pasiekti norimą rezultatą, kuris atneštų naudą bendruomenei.

Renginio pabaigoje vietovių komandų vadovams buvo įteikti Kultūros lyderių sertifikatai, o komisijos geriausiai įvertintai Ignalinai dar ir  specialus prizas – stipriausios vizijos apdovanojimas. Projekto dalyviai, vykdytojai ir partneriai susitarė  po metų vėl susitikti ir aptarti, ką pavyko įgyvendinti.