ZEN. Kultūros paveldui nedarančių poveikio renginių tinklas. Sociologinis tyrimas

„Darnaus vystymosi siekis – užtikrinti tinkamą asmens gyvenimo kokybę, siekti visuomenės gerovės ir saugumo, išmintingai suderinus ekonomikos, visuomenės plėtotės bei aplinkos apsaugos reikmes.“ (Pasaulinė aplinkos plėtros komisija)

Remiantis darnios plėtros sąvoka atliktas sociologinis tyrimas, kurio metu buvo siekiama išanalizuoti, kaip darnaus vystymo principai (ekonominis, ekologinis bei socialinis – kultūrinis aspektai) yra įgyvendinami organizuojant renginius Vilniaus mieste bei kokią įtaką tai turi kultūros paveldui. Tyrimo metu buvo apklausti Vilniaus miesto didžiųjų renginių organizatorių atstovai bei  identifikuotos didžiausios kylančios problemos renginių organizavimo srityje, atrinkta geroji praktika, galinti prisidėti prie renginių organizavimo proceso gerinimo.

Sociologinis tyrimas atliktas Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu ir yra viena iš tarptautinio projekto „ZEN. Kultūros paveldui nedarančių poveikių renginių tinklas“ dalių.

Su atliktu tyrimu galite susipažinti ČIA.