Lietuvos teatro lopšyje – edukacinis renginys

Biržuose, miesto kultūros centre mėnesį vykęs tradicinis 18-as Lietuvos profesinių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“ finišuos šią savaitę. Festivalio programą užbaigs minėjimas-konferencija, skirta iškiliam biržiečiui, kultūros veikėjui ir teatro kritikui Egmontui Jansonui (1939 – 2007), kuriam šią vasarą sukaktų 75 metai. Konferencija įvyks penktadienį, kovo 14 d. 17 val. Biržų pilyje.

Festivalio „Žaldokynės kraštas“ iniciatoriai – tuometinis Biržų kultūros centro direktorius Jonas Auriukas ir grupė krašto verslininkų. Jų dėka gausios ligtolinės miesto kultūrinės tradicijos praturtėjo dar vienu ryškiu renginiu, atitinkančiu nemenkus miesto gyventojų kultūrinius poreikius. Palyginus su kitais stambesniais regioniniais profesionalių teatro festivaliais, Biržų teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“ išsiskiria tuo kad jis, neturėdamas sisteminio valstybinio finansavimo, rengiamas didžia dalimi iš rėmėjų – krašto verslininkų, įmonių ir pavienių asmenų – lėšomis.

Festivalio ypatingumą daug metų lėmė legendinio biržiečio dramaturgo ir režisieriaus Boriso Dauguviečio asmenybė ir Dauguviečių kaime netoli Biržų sukurta jo nemirtinga komedija „Žaldokynė“. Daug metų ši pjesė būdavo nuolat rodoma festivalio programoje, nuolatinė gerbiama festivalio viešnia būdavo legendinės komedijos kūrėjo duktė Halina Dauguvietytė.

Pasak festivalio kuratorės, Biržų miesto vicemerės Stasės Eitavičienės, nuo šiol ketinama festivalio ambicijų kartelę kilstelti į aukštesnį lygį, festivalio programą praturtinant edukaciniais renginiais. Tuo tikslu šiemet vasario 20 d. festivalio rėmuose buvo surengtas iš Biržų krašto kilusio poeto ir dramaturgo Kazio Binkio kitos legendinės pjesės „Atžalynas“ pirmojo pastatymo Biržų profesinio teatro scenoje, kuris buvo surengtas režisieriaus Juozo Miltinio pastangomis, ir kuriame dalyvavo ir aktorius Donatas Banionis, 70-mečio paminėjimas. Renginį organizavo ir vedė Biržų muziejaus istorikė Snieguole Kubiliūtė. Taip pat, kaip ir šiemet – teatro kritiką Egmontą Jansoną, ateityje Biržų teatro festivalio rengėjai ketina pagerbti ir kitus iš Biržų kilusius iškilius mūsų teatro, kultūros veikėjus.

Biržų teatrų festivalio ambicijų progresą rodo ir tai, kad šiemet pirmąkart bus paskelbti ir apdovanoti geriausi festivalio programos spektakliai. Žiūrovų simpatijų ir rengėjų apdovanojimai bus įteikti per festivalio uždarymo ceremoniją kovo 14 d. Biržų pilyje. Pasak festivalio „Žaldokynės kraštas“ ir Biržų kultūros centro direktoriaus Romo Lesevičiaus, festivalio sėkmę liudija tai, kad dar iki festivalio pradžios beveik visi bilietai į jo spektaklius buvo išpirkti. Po spektaklių žiūrovai aktyvia balsavo, reikšdami savo simpatijas arba kritiką pamatytų vaidinimų atžvilgiu. Nė vienas šių metų festivalio programos spektaklis nesulaukė reiklios Biržų publikos pasmerkimo.

Šių metų programoje geriausi Lietuvos teatrai rodė naujausias ir ryškiausias šio sezono premjeras: Lietuvos nacionalinis dramos teatras – K. Binkio „Atžalyną“, Oskaro Koršunovo teatras – A. Čechovo „Žuvėdrą“ (vaidinta Biržų kultūros centro didžiojoje scenoje), Vilniaus teatras „Lėlė“ – Rolando Kazlo autorinį spektaklį, skirtą Kristijonui Donelaičiui „Ne pagal šio pasaulio madą“, Kauno Nacionalinis dramos teatras – J. Patricko „Mūsų brangioji Pamela“, Valstybinis jaunimo teatras – Žemaitės „Trys mylimos“ ir kt. Anot organizatorių, sudarant šių metų festivalio programą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas lietuvių nacionalinės dramaturgijos pastatymams.

Minėjime–konferencijoje, skirtoje Egmonto Jansono 75 metų paminėjimui, dalyvaus teatro kritiko Egmonto Jansono vaikai žurnalistai Frederikas Jansonas ir Simona Jansonaitė, teatro kritikai Daiva Šabasevičienė ir Helmutas Šabasevičius, teatro apžvalgininkas Julijus Lozoraitis.

VšĮ Ateities visuomenės institutas yra festivalio edukacinės programos partneris.