TYRIMAI

  • Mokslo šaltinių apžvalga

  • Analogiškų tyrimų apžvalga

  • Užsienio patirties apžvalga 

  • E-respondentų apklausa

  • Fokusuotos grupės

  • Giluminiai interviu​

  • Duomenų sisteminimas, analizė

  • Strateginių dokumentų analizė

  • Ekspertinių išvadų ir rekomendacijų parengimas

ATLIKTI TYRIMAI

(neviešinama)

tyrmas2.jpg
tyrimas 3.jpg
ZEN.jpg