top of page

TYRIMAI

  • Mokslo šaltinių apžvalga

  • Analogiškų tyrimų apžvalga

  • Užsienio patirties apžvalga 

  • E-respondentų apklausa

  • Fokusuotos grupės

  • Giluminiai interviu​

  • Duomenų sisteminimas, analizė

  • Strateginių dokumentų analizė

  • Ekspertinių išvadų ir rekomendacijų parengimas

ATLIKTI TYRIMAI

virselis-su-logo-lt-01.jpg
Tyrimo_viršelis_Ramintoja.PNG
tyrimo_viršelis.jpg
Turimas1.jpg
Tyrimas.jpg
tyrmas2.jpg
tyrimas 4.jpg
tyrimas 3.jpg
Aklųjų tyrimas.jpg
ZEN.jpg

UŽSISAKYTI

Savičiaus g. 11-23, LT-01127 Vilnius

administrator@futuresoc.com 

Tel: +370 647 19509

Ačiū!

Užsisakyti_tyrimai
bottom of page