top of page

NAUJIENOS

Image-06-Large (2).jpg
Lietuvos žaliųjų savivaldybių ir Turkijos konferencija „Green Municipalities Innovation“

Rugsėjo 19 dieną Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Green Municipalities Innovation“ buvo pabrėžta bendruomenių iniaciatyvos ir inovacijų taikymo svarba. Konferencija yra vertinga platforma žaliųjų energijos inovacijų sektoriuje suinteresuotiems asmenims susitikti, dalintis idėjomis ir skatinti bendradarbiavimą. Konferencijos metu Ateities instituto direktorė Eglė Radvilė pristatė miestų inovacijas energetikos sektoriuje.

12th International Conference on Cultural Policy Research_edited.jpg

2023

tyrimas.jpg

12th International Conference on Cultural Policy Research

Rugsėjo 19-23 dienomis įvyko viena didžiausių pasaulyje mokslo konferencijų, skirta kultūros politikos tyrimams ir analizei. Antverpeno universiteto inicijuotoje konferencijoje buvo pristatytas dr. Erikos Godlevskos, dr. Rusnės Kregždaitės ir komandos (Roma Survilienė, Indrė Norkeliūnė, Morta Vidūnaitė, Gaudutė Žilytė, Dalia Stabrauskaitė) atliktas tyrimas „Components of artists‘ socioeconomic and working conditions: the empirical case of Lithuanian artists“. Tyrimo duomenimis, Lietuvos menininkai jaučiasi nepakankamai įvertinti visuomenės, nors mano, kad jų indėlis į visuomenės gerovę yra labai reikšmingas. Tyrimo rekomendacijose yra pateiktos išvados, kaip būtų galima pagerinti menininkų būklę Lietuvoje.

TYRIMAS Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimas

Lietuvos kultūros taryba kartu su Nacionaline kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija ir „Ateities visuomenės institutu“ kviečia į nuotolinį „Menininkų socialinės ir kūrybinės būklės vertinimo“ tyrimo pristatymą.

Menininkai yra išskirtinė valstybės žmogiškojo kapitalo dalis: jų kūryba ir idėjos formuoja bendrą šalies kultūros lauką, kuria šalies tapatybę. Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliktas tyrimas siekiant įvertinti Lietuvos menininkų lauką, jų kūrybinę raišką sąlygojančias socialines-ekonomines ir kūrybines sąlygas bei valstybės intervencijas šios būklės gerinimui.

2022

kult8ra ir gerove.jpg

2021

KULTŪROS FORUMAS_baltos raidės-07.jpg
1.jpg

Kultūros forumas ,,KULTŪRA IR GEROVĖ“

"Lietuvos vizijiniai valstybės dokumentai yra orientuoti į visuomenės kūrybiškumo skatinimą. Kitaip tariant, kultūros politikos tikslai yra susiję ne su meno talentų puoselėjimu, o su visuomenės kūrybiškumo skatinimu. Menininkas šiandien valstybėje  suprantamas kaip visuomenės kūrybiškumo skatinimo instrumentas. Menininko profesionali veikla valstybės vizijos kontekste nėra pabrėžiama kaip atskira valstybės vertybė, jam priskiriamas labiau antrinis ir instrumentinis vaidmuo siekiant kitų valstybės tikslų", - tvirtina dr. Erika Godlevska, tirinėjanti Lietuvos menininkų socialinę ir kūrybinę būklę.

 

Apie tai ir daugiau forume "Kultūra ir gerovė" 

KULTŪROS INOVACIJŲ FORUMAS
,,paVEIKIM KULTŪRĄ 2020“

Atsižvelgiant į rekomendacijas dėl dalyvių bei pranešėjų saugumo, lapkričio 12 d. forumas perkeliamas į internetinę erdvę!

Norite gauti transliacijos nuorodą? Prašome registruotis iki lapkričio 8 d.

Forumas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos įgyvendinant 
VšĮ “Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras” projektą “paVEIKIM KULTŪRĄ 2020”.

Renginį moderuoja politikos formavimo ekspertė, vizionierė, strategė, tyrėja, inovacijų kūrėja, programų autorė, dr. Erika Godlevska.

Daugiau informacijos apie renginį:
Mob. tel: +370 686 99519
E-paštas: inga.sidlauskiene@ignalina.lt

KANDIDATŲ Į SEIMĄ DEBATAI

,,Kultūra – prioritetas?“

2020 m. rugsėjo 09 d. kūrybinėje erdvėje ,,Dūmų fabrikas“ politikai pasakojo, kokių pokyčių sieks kultūros srityje.

Norėtųsi, kad politikai kultūroje bendradarbiautų taip, kaip savanoriai šitą stalą nešdami.

Baltramiejus 2020_kvietimas net_01 (1).j

ISTORINĖ ŠV. BALTRAMIEJAUS MUGĖ 9-ĄJĮ KARTĄ KVIEČIA PAŽINTI VIDURAMŽIŲ IR RENESANSO EPOCHŲ AMATŲ TRADICIJAS

2020 m. rugpjūčio 21-22 d. Vilniuje, Rotušės aikštėje, vyks 9-oji Istorinė Šv. Baltramiejaus mugė – vėlyvųjų viduramžių ir Renesanso epochos miesto amatų, menų ir cechų tradicijų šventė. Mugė vilniečiams žinoma nuo XVII amžiaus vidurio, kuomet ji pirmą kartą buvo paminėta Vilniaus puodžių cecho statute 1664 metais.

Dvi dienas vykstanti Šv. Baltramiejaus mugė prasideda iškilminga visų dalyvių amatininkų eisena, nešina istorinėmis cechų vėliavomis nuo Aušros vartų, Vokiečių, Dominikonų, Šv. Jono, Pilies gatvėmis iki Rotušės aikštės. Renginio metu vilniečiai ir miesto svečiai gali pažinti atgaivintus miestiečių amatus, stebėti amatų demonstravimus, patys įsijausti į amatininko kailį ir pabandyti žiesti puodynę, verpti siūlus, austi audinį, nusikalti monetą ir pan., taip pat  pasigrožėti vėlyvųjų viduramžių ir Renesanso laikotarpių kostiumais, pamatyti, kaip atrodė ir kovojo XVII a. kariai, laisvalaikį praleisti pagal rekonstruojamos epochos tradicijas, šokius, muziką bei kitas pramogas, klausyti paskaitų apie minimo laikotarpio auksakalių cecho ir meistrų istoriją, įsigyti profesionalių amatininkų gamybos rekonstruotus XV-XVII a. dirbinius.

kultūra_debatai.jpg

Kandidatų į Seimą debatai "Kultūra - prioritetas?"

Laikas pasikalbėti apie kultūros ir kūrybinių industrijų reikšmę politinių partijų programose. Dar iki rinkimų...
Koks kultūros sektoriaus vaidmuo kuriant šalies gerovę?
Ar kultūra bus tarp prioritetinių sričių naujos vyriausybės programoje?
Koks kultūros ir kūrybinių industrijų indėlis ekonomikos augimui ir eksportui?
Koks kultūros indėlis ir kaip stiprinti sąsajas su švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės sanglaudos politika?
Kviečiame politines partijas, kurios pagal naujausius reitingus peržengia rinkimų kartelę - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Darbo partija ir partija "Laisvė ir teisingumas" - į debatus.

TAIP COVERIS-01.jpg

2020

Naujienoms.jpg

TAIP (Teorija, Analizė, Inovacijos, Praktika). Internetinių seminarų-diskusijų ciklas apie inovacijas audiovizualiniame sektoriuje

Ateities visuomenės institutas, analizuodamas kūrybines industrijas nustatė, kad šioje srityje daromos inovacijos ir vykdoma eksperimentinė plėtra, tačiau jos nėra identifikuojamos ir dokumentuojamos. 

2020 metų gegužės 26–birželio 19 dienomis institutas kviečia į internetinių seminarų ciklą ,,TAIP (Teorija, Analizė, Inovacijos, Praktika)", skirtą:

- išmokti atskirti inovaciją nuo MTEP veiklos;

- sužinoti 10 inovacijų kūrimo etapų, kurie gali palengvinti jūsų naujų produktų kūrimo procesą;

- MTEPI metodiką praktikoje aptars naujų kino produktų kūrimo, MTEPI ekspertas, "Sumanios specializacijos" bendrakūrėjas Kęstutis Drazdauskas;

- naujų tarpsritinių produktų kūrimą aptars Nacionalinių kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkė, Menų fabriko LOFTAS bendrasavininkė Živilė Diavara;

- apie inovacijas scenos mene patirtimi dalinsis aktorė Eglė Mikulionytė ir kultūros ekonomikos tyrėja, Meno ir mokslo laboratorijos įkūrėja ir vadovė dr. Rusnė Kregždaitė. 

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

COVID-19 sukeltų padarinių kultūros ir kūrybinių industrijų krizės valdymo grupė

Ateities visuomenės instituto direktorė dr. Erika Godlevska kaip ekspertė dalyvauja COVID-19 sukeltų padarinių kultūros ir kūrybinių industrijų krizės valdymo grupėje, sukurtoje prie Kultūros ministerijos. Atstovauja Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos nariams, konsultuoja asociacijos pirmininkę Živilę Diavarą, teikia pastabas ir patarimus asociacijos rengiamiems dokumentams, dalyvauja diskusijose, skatina naujų biudžetavimo šaltinių paieškas išeinant iš Kultūros ministerijos disponuojamo biudžeto ribų, inicijuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

KIKA mokymai

MOKYMŲ ciklas kultūros asociacijų vadovams

Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija periodiškai organizuoja forumus, seminarus, mokymus, kūrybines dirbtuves ir yra sukaupusi patirtį šioje veikloje. Šiais metais, iš dalies finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, Asociacija rengia trijų modulių mokymus asociacijų atstovams. Jie turės progą pasigilinti į reikšmingus su jų veikla susijusius aspektus: politikos formavimą, lobizmą ir komunikaciją. Erika Godlevska, politikos formavimo ekspertė, Valstybės strateginių dokumentų bendrakūrėja pristatys priemones, darančias poveikį formuojant politiką. 

Tvari gyvenviente sveikam gyvenimui-77.j

KONFERENCIJA „Tvari gyvenvietė sveikam gyvenimui“

Jungtinės Tautos iki 2030 metų yra numačiusios 17 darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo programą, kurios tikslas – didinti žmonių gerovę saugant planetą. 12-asis šios programos tikslas - atsakingas išteklių naudojimas: užtikrinti tvarius naudojimo ir gamybos modelius. Siekiant atkreipti visuomenės ir suinteresuotų šalių dėmesį į šį tikslą, Lietuvos verslo paramos agentūra drauge su Ekologinio dizaino asociacija, iniciavo pirmąją, unikalią konferenciją Lietuvoje “Tvari gyvenvietė sveikam gyvenimui”, į kurią pakvietė Lietuvos ir užsienio architektus, urbanistus, dizainerius, statytojus ir mokslininkus. 

Forumas.jpg

2019

FORUMAS „Kultūra ir inovacijos“

Forumo tikslas aptarti Europos ir Lietuvos inovacijų ir kūrybinių industrijų politikos aktualijas, kultūros ir kūrybinių industrijų potencialą inovacijų plėtros perspektyvoje iki 2030.

iNDRĖ.jpg

2019

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „Tarptautinis dialogas skatinant bendruomenių įtrauktį į kūrybinius procesus“

Antrąją vizito dieną M. K. Čiurlionio namuose vyko kūrybinės dirbtuvės, projektų pristatymai ir diskusijos su projekto „Kultūra – visiems“ dalyviais, Vilniaus miesto savivaldybės kultūros politikos formuotojais, atsakingų Vilniaus miesto savivaldybės struktūrinių dalinių atstovais, koordinuojančiais miesto kultūros veiklų įgyvendinimą. Jų metu buvo pristatytos Vilniaus miesto savivaldybės strateginės veiklos, Vilniaus miesto bendruomenės, ekosistema ir tarpsektorinis bendradarbiavimas, festivalio „Kino pavasaris“ iniciatyvos.

2.jpg

2019

KONFERENCIJA „Architektūros kokybė: integruotas požiūris į kultūros paveldą“

Pastarąjį dešimtmetį Europos ir pasaulio tarptautinių organizacijų priimtuose dokumentuose išskirtinis dėmesys skiriamas darnaus vystymosi ir kultūros paveldo išsaugojimo svarbai. Kultūros paveldo objektų sąveika su juos supančia gamtine ir kultūrine aplinka, aktyvi jų įtrauktis į socialinį ir ekonominį gyvenimą, vietos bendruomenių dalyvavimas naudojant ir saugant kultūros paveldo objektus iš esmės prisideda prie šalies ir regiono socialinės ir ekonominės gerovės bei  pridėtinės vertės kūrimo. Dėl šios priežasties šiuolaikinės kūrybinės inovacijos architektūros ir dizaino srityse yra skatinamos remiantis pagarba praeičiai ir dabarčiai, o kartu užtikrinant aukštą kokybę bei nuoseklumą.

2019

merai.jpg

DEBATAI kandidatai į Vilniaus merus „Apie kultūrą“

Kokia bus Vilniaus miesto kultūros ir kūrybinių industrijų politika?
Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija vasario 19 d. kviečia kandidatus į Vilniaus miesto merus pokalbiui - apie Vilniaus miesto kultūros politiką ir jos prioritetus, apie bendruomenės įtraukimą į politikos formavimą, apie tai, koks vaidmuo tenka kultūrai būsimų miesto merų programose.

KAL_0082-705x470.jpg

2019

FESTIVALIS „Heritas“ 

“Heritas” - kartą per metus po vienu stogu suburia nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir technologijų specialistus, įmones, valstybines įstaigas bei visuomenę. Parodos, pristatomosios mugės metu siekiama suburti kultūros paveldo sektoriuje dirbančius profesionalus – privačius, fizinius, juridinius asmenis bei valstybines įstaigas. Siekiama, kad būtų pristatytos įstaigų funkcijos, galimybės, darbai, naudinga ir aktuali informacija. Tokiu būdu siekiama užmegzti dialogą tarp asmenų, dirbančių nekilnojamojo kultūros paveldo srityje bei skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.

kultūra_ir_pinigai.jpg

2018

FORUMAS „Kultūra ir pinigai“

Forumo tikslas yra akcentuoti ekonominę ir socialinę kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus kuriamą vertę, skatinti valstybės institucijų ir regioninės politikos atstovų dialogą, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą. Forume dalyvauti kviečiami valstybės ir savivaldos institucijų tarnautojai, kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijų vadovai, lyderiai, ekspertai, žiniasklaidos atstovai.

2017

23915802_1578882132192028_59180092403591

KONFERENCIJA „Lietuvos kino ateitis globalioje rinkoje“

Kinas nėra vien menas, kuriam būtinas rėmimas, tai progresuojanti industrija, per teikiamas paslaugas užsienio užsakovams auginanti šalies eksportą, didinanti vidinę paklausą per komercinius produktus bei įgyvendinanti ES struktūrinių fondų remiamus projektus. Ši organizatorių mintis, tapusi konferencijos leitmotyvu, atsispindėjo visų pranešėjų bei diskusijos dalyvių kalbose.

konferencija-lietuvos-kulturos-politika-

2016

PILIETINĖ DISKUSIJA „Lietuvos kultūros politika ir kultūros sektoriaus ateitis“

Siekdamas pažangos kultūros srityje, atkreipdamas ypatingą dėmesį į kultūrą regionuose, Ateities visuomenės institutas kartu su Lietuvos mokslų akademija inicijuoja tęstinių pilietinių diskusijų ciklą „Lietuvos kultūros politika ir kultūros sektoriaus ateitis“. Ketvirtadienį vykusioje pirmoje diskusijoje „Lietuvos kultūros politika ir kultūros sektoriaus ateitis – ką žada partijos prieš rinkimus“ aptartos politinių partijų programinės deklaracijos. Vadovaujantis atliktų tyrimų rezultatais bei ekspertinės diskusijos teiginiais, bus rengiamos rekomendacijos 17-tos Vyriausybės programai. Ateities visuomenės institutas skatina atsakingą politinių programų rengimą ir kviečia mokslininkus, verslininkus bei kultūros sektoriaus darbuotojus būti pilietiškai aktyvius ir neabejingus kultūros politikos formavimui.

bottom of page