APIE MUS

Ateities visuomenės institutas – ne pelno siekianti organizacija, jungianti ekspertinę bendruomenę, formuojančią kūrybos ir inovacijų aplinką. Institutas įsteigtas 2012 m. siekiant prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ypatingą dėmesį teikiant kultūrai, kaip visuomenės dvasios sveikatos, kūrybiškumo ir inovacijų skatinimo pagrindui.

Vizija – prisidėti prie sumanios visuomenės, sumanaus valdymo ir sumanios ekonomikos vystymo.

Misija – dalyvauti politikos formavimo ir formulavimo procesuose įtraukiant pilietiškai aktyvią visuomenės dalį − jaunimą, mokslininkus, verslininkus, menininkus, nevyriausybines organizacijas.

Priemonės. Institutas savo veiklą grindžia taikomaisiais tarpdisciplininiais tyrimais, apžvalgomis ir analizėmis. Kuriame naujas programas ir organizuojame mokymus, konferencijas, viešąsias diskusijas, teikiame  konsultacijas.  Vykdome pilietinės visuomenės švietimą ir politinio aktyvumo kultūros sklaidą.

Veiklos principai. Teikiame ekspertines paslaugas asmenims, įmonėms ir organizacijoms.  Pirkdami mūsų paslaugas Jūs prisidedate prie instituto veiklos ir visuomenės gerovės skatinimo.

 

Vertybės: kūryba, inovacijos, darna.

ADMINISTRACIJA IR EKSPERTAI

ADMINISTRACIJA

erika4small.jpg

Dr. Erika Godlevska

Direktorė

dovile3small2.jpg

Dovilė  Giedraitytė

Skaitmeninės rinkodaros specialistė

gaudutesmall2.jpg

Gaudutė Žilytė

Programų koordinatorė

EKSPERTAI

 
erika4small.jpg

Dr. Erika Godlevska

Politikos formavimo ekspertė

KKI MTEPI politikos pradininkė Lietuvoje

Politikos formavimo ekspertė, vizionierė, strategė, tyrėja, inovacijų kūrėja, programų autorė, lektorė, diskusijų moderatorė. Dalyvavo inicijuojant ir kuriant kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) politiką Lietuvoje. KKI MTEPI (R&D&I) politikos iniciatorė, MTEP identifikacijos KKI sektoriuje pradininkė Lietuvoje. Pirmo Lietuvoje tyrimo apie MTEPI audiovizualiniame sektoriuje vadovė. Eidama kultūros ministro patarėjos pareigas integravo kultūros sritį į bendrą LR ES investicijų politiką ir fondus.Dalyvavoformuojant ūkio, švietimo ir kultūros ministerijų ES struktūrinių fondų paramos priemones. Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir Sumanios specializacijosstrategijos rengimo ekspertė, viena iš krypties ,,Sumani ir kūrybinga visuomenė“ iniciatorių.

2006–2012 m. buvo Lietuvos spaustuvininkų asociacijos prezidentė. Apdovanota Prezidentės D. Grybauskaitės už indėlį vystant leidybos ir spaudos pramonę, spaustuvininkų − garbingiausiu ,,Spaudos Atlanto“ apdovanojimu. Pramonininkų konfederacijos prezidiumo narė, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos tarybos narė, Žinių ekonomikos forumo tarybos narė.

Nuo 2020 m. Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos atstovė Vyriausybėje, Kultūros ministerijos ekstremalios situacijos padarinių valdymo darbo grupės, skirtos mažinti neigiamas pasekmes kūrėjams ir kultūros organizacijoms, ekspertė.

Turi praktinės patirties dirbant versle, moksle, kultūroje ir politikoje.

Konsultuoja verslą, asociacijas ir nevyriausybines organizacijas, kaip raštingai įsitraukti į politikos kūrimo procesus, advokatauti savo sektoriams, pasinaudoti ES investicinėmis priemonėmis ir kitais instrumentais.

Ekspertinės sritys: politikos formavimas, lobizmas, ES struktūriniai fondai, MTEPI veikla KKI srityje.

 
simonas2small2.jpg

Simonas Tarvydas

Dizaineris

Ekologinio dizaino politikos pradininkas Lietuvoje

 

Kęstutis Drazdauskas

Prodiuseris

Kino produktų MTEP politikos pradininkas Lietuvoje

Kestutis_Drazdauskas-219x300 copy.jpg

Tarptautinio lygio kino prodiuseris, vizionierius, audiovizualinio sektoriaus MTEP ir inovacijų (R&D&I)  ekspertas. Kęstutis dalyvavo inicijuojant ir kuriant kūrybinių ir kultūrinių industrijų (KKI) politiką Lietuvoje, buvo Sumanios specializacijos strategijos rengimo ekspertas. Naujų kino produktų kūrėjas, sisteminių inovacijų kino industrijoje iniciatorius. Pelno lengvatos investuojant į kiną Lietuvoje vienas iš iniciatorių. Vilniaus kino klasterio įkūrėjas, pirmos Lietuvoje kino  laboratorijos iniciatorius. Nepriklausomų prodiuserių asociacijos pirmininkas, Europos kino akademijos ir Europos prodiuserių klubo narys.

Ekspertinės sritys: kino politika Lietuvoje, kino industrijos augimą skatinantys instrumentai, MTEPI audiovizualiniame sektoriuje, pelno lengvata kinui.

Dizaineris, prekinio ženklo INDI kūrėjas, inovatorius, vizionierius, interjero dizaino konsultantas, dėstytojas. Simonas yra ekologinio dizaino pradininkas Lietuvoje, žiedinės ekonomikos filosofas, asociacijos ,,Ekoda" iniciatorius ir steigėjas, atsakingas ir raštingas Lietuvos pilietis. Kūrybinė veikla − dizainas, tapyba, muzika, tarpdisciplininiai menai – lydi Simoną visą gyvenimą. Daugiau nei dešimtmetis skirtas darbui reklamos ir rinkodaros srityje su garsiais prekiniais ženklais (R&D&I). Konsultuoja asmeninio prekės ženklo sukūrimo, inovatyvių idėjų atradimo, ekologiškos gamybos ir komunikacijos strategijos sukūrimo klausimais.

Ekspertinės sritys: ekologinis dizainas, rinkodara, komunikacija.

 
arturas-jakubavicius_edited.jpg

Dr. Artūras Jakubavičius

Inovacijų vadybos ekspertas

 
jonas2small2.jpg

Jonas Udris

Teisininkas

Internetinio balsavimo pradininkas Lietuvoje

Teisininkas, ilgametis Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, viešosios teisės ir rinkimų ekspertas, vizionerius, inovatorius. Vienas iš internetinio balsavimo koncepcijos autorių. Tobulino valstybines teisinės informacijos teikimo sistemas, diegė inovacijas viešajame sektoriuje.  

Nuo 2019 m. ‒ nepriklausomas rinkimų teisės ir finansinių  technologijų konsultantas.

Šiuo metu dirba finansų sektoriuje, konsultuoja taptautines fintech kompanijas, yra vieno fintech startuolio valdybos narys.

Ekspertinės sritys: viešoji ir rinkimų teisė, viešojo sektoriaus inovacijos, finansinės technologijos.

Konsultuoja organizacijas rinkimų teisės ir finansinių technologijų klausimais.

Inovacijų vadybos konsultantas-ekspertas, socialinių mokslų daktaras. Lietuvos inovacijų centro Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas, Technologijų ir inovacijų paramos asociacijos direktorius, Vilniaus gedimino technikos universiteto docentas. Turi 25 metų praktinę patirtį mokslinių tyrimų srityje, 20 metų patirtį inovacijų paramos paslaugų teikimo, vadybos metodų diegimo, inovacinių procesų tobulinimo ir  technologijų perdavimo srityse. Išleido daugiau kaip 50 mokslinių publikacijų, skaitė per 200 pranešimų konferencijose ir renginiuose apie inovacijų vadybą, viešąją inovacijų paramą ir globalizacijos iššūkius.

Konsultuoja įmones, kaip identifikuoti MTEPI (R&D&I) įmonėje, kokios ES valstybės investicinės priemonės galėtų prisidėti vystant MTEPI veiklą, kaip padidinti inovacinės veiklos efektyvumą.

Ekspertinės sritys: ES investicijų instrumentai inovacijų srityje, MTEPI pelno mokesčio lengvatų taikymas, inovacinių projektų valdymas, inovacijų paramos sistemos.

 
Alvydas Zagorskis.jpg

Doc. dr. Alvydas Zagorskis

Aplinkosaugos ekspertas

MTEP produktų kūrėjas

 
SmallFile_Jovita_1_edited.jpg

Jovita Margienė

Farmacijos verslo praktikė, naujų verslo projektų kūrėja ir įgyvendintoja

Tarpkultūrinių verslo ypatumų žinovė

Verslininkė, farmacinio verslo strategė, verslo modelių kūrėja, reorganizatorė

Įgyvendino asmeninio verslo projektus nuo idėjos iki realizavimo, turi vertingos verslo sėkmių ir nesėkmių patirties. Skirtingų verslo kultūrų ypatumų žinovė, turi 22 metus patirties farmacijos versle.  Stiprios profesinės žinios vystant ir sukuriant naujus prekinius ženklus ir įvedant į Baltijos šalių ir eksporto rinkas.

Konsultuoja įėjimo į naujas rinkas farmacijos verslui vystyti klausimais: NVS šalys (Azerbaidžanas, Armėnija, Baltarusija, Rusija, Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikija), Turkmėnistanas, Mongolija, Gruzija, Moldova, Turkija. Pataria dėl tarpkultūrinių verslo bendravimo ypatumų.

Ekspertinės sritys: farmacijos rinkos skirtingose šalyse, naujų produktų įvedimas į rinką.

Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktaras, MTEP produktų kūrėjas. Mokslo interesų sritys – aplinkos monitoringas ir aplinkos taršos mažinimas, oro valymo bei atliekų tvarkymo technologijos. Dirbdamas mokslinį darbą Alvydas aktyviai bendradarbiauja su pramonės įmonėmis, padeda spręsti oro valymo, atliekų tvarkymo bei fizinės taršos klausimus. Vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą kuriant inovatyvius išmaniuosius sprendinius oro valymo srityje, yra patentavęs ne vieną savo išradimą. 2011 m. A. Zagorskis tapo pirmuoju lietuviu, apdovanotu Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Geriausio jaunojo išradėjo apdovanojimu už išradybinę veiklą ir inovatyvumą. Alvydas yra įvairių MTEP projektų mokslinis bendradarbis, atlieka oro užterštumo, triukšmo lygio, elektromagnetinės spinduliuotės tyrimus ir ieško sprendimų fizinės taršos mažinimui.

Ekspertinės sritys: aplinkosauga, triukšmo mažinimas, oro valymo MTEP.
Konsultuoja gamybos įmones biologinių oro valymo įrenginių kūrimo ir diegimo, viešąjį sektorių – oro taršos, atliekų tvarkymo, elektromagnetinės spinduliuotės ir triukšmo mažinimo klausimais.

 
jolanta1small_edited.jpg

Jolanta Nėjutė

Psichologė

Naujų paslaugų kūrėja

 
Ger%C5%ABta%20Navickait%C4%97_edited.jpg

Gerūta Navickaitė

Darnaus įvaizdžio ekspertė

Naujų dizaino produktų kūrėja

Rūbų kūrėja, darnaus įvaizdžio konsultantė, tvarios mados ženklo COPIE savininkė.

Skatina atsakingą vartojimą, paremtą žmogaus, kaip neatsiejamos gamtos dalies, filosofija. Padeda žmogui – netobulam ir tuo išskirtiniam, susitikti su savo rūbu, išvaizdai susitikti su vidumi. Moko surasti geriausią savo paties vizualinę išraišką. Asmeninė konsultantė garderobo klausimais.

Ekspertinės sritys: įvaizdžio formavimas, garderobas, tvari mada.

Psichologė, projektų vadovė, komandų kūrėja, sertifikuota vadybos konsultantė CMC, profesionali koučerė, lektorė. Lietuvos vadybos konsultantų asociacijos narė, verslo konsultantų tinklo narė (VšĮ Versli Lietuva).

Ekspertinės sritys: procesų ir projektų valdymas, efektyvus vadovavimas ir komandos formavimas.

Konsultuoja organizacijas, veda mokymus vadovams ir darbuotojams.

 
Lina-Blažytė.png

Lina Blažytė

Istorikė

Viešojo sektoriaus inovacijų ekspertė

 
dovile3small2.jpg

Dovilė  Giedraitytė

E-rinkodaros lektorė

E-rinkodaros specialistė, e-projektų koordinatorė. Sėkmingai pradėjo savo karjerą dirbdama su įvairiais startuoliais Jungtinėje Karalystėje, baigusi reklamos, viešųjų ryšių bei medijų studijas Londone. Jos koordinuojami projektai įgyvendinami Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, JAV bei Kanadoje. Dovilė domisi ekologija ir darniu vystymu, yra pilietiškai aktyvi ir atsakinga, prisideda prie viešų pilietinių iniciatyvų. Dėl lankstaus darbo modelio daug metų turėjo galimybę dirbti ir keliauti. Šiuo metu ji yra sugrįžusi gyventi ir dalintis savo patirtimi į Lietuvą. Prisijungė prie Ateities politikų akademijos projekto, kaip skaitmeninės rinkodaros specialistė, tapo lektorė.

Specializacija:  skaitmeninė rinkodara, reklama, viešieji ryšiai.

Bendrystės ir socialinių inovacijų centro direktorė, viešojo sektoriaus investicinių projektų rengimo ir administravimo ekspertė, finansavimo šaltinių žinovė kultūros paveldo ir socialinėse srityse. Lina sėkmingai įgyvendino ne vieną investicinį viešojo sektoriaus, paveldo įveiklinimo, kūrybinių industrijų skatinimo projektą įvairiuose Lietuvos miestuose, vadovavo pilių ir dvarų asociacijai. Šiuo metu aktyviai vykdo bendruomeniškumo ir savanorystės viešajame sektoriuje veiklas, kuria naują bendrystės ir socialinių inovacijų modelį.

Ekspertinės sritys: viešo sektoriaus investicijos, kultūros paveldas, socialinės inovacijos, tarpsektorinis bendradarbiavimas.

 
 

Jonas Staselis

Fotografas, fotožurnalistikos ekspertas, kultūros prodiuseris

IMG_20191013_183149_edited.jpg
 
gaudutesmall2.jpg

Gaudutė Žilytė

Dizainerė

Naujų produktų kūrėja

Jonas yra aktyvus visuomenės veikėjas, Lietuvos spaudos fotografų klubo steigėjas ir prezidentas, inicijavęs ir įgyvendinęs daugelį spaudos fotografijos parodų, festivalių, konferencijų, konkursų, mokymų. Nuo 2001 m. kasmet rengiamas jo inicijuotas ,,Lietuvos spaudos fotografijos“ konkursas ir fotoalbumų leidyba. Šiuo metu Jonas yra Neringos savivaldybės Antikorupcijos komisijos narys (visuomenės atstovas), Lietuvos žurnalistų sąjungos etikos komisijos pirmininko pavaduotojas, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininko pavaduotojas, Europos ir nacionalinių meno ir fotografijos organizacijų narys.

Ekspertinės sritys: spaudos fotografija, kultūros renginių prodiusavimas, visuomeninių organizacijų veikla.

Konsultuoja fotoįvaizdžio medijose, fotožurnalistikos klausimais.

Gaudutė yra sukūrusi baldus: Comb, Redot, Lula bei edukacinį žaislą Moku, laimėjusį Gero dizaino apdovanojimą socialinio dizaino kategorijoje. Ekologinio dizaino „Ekoda“ asociacijos direktorė, prisiėmusi misiją burti į tvarumą orientuotus dizainerius ir edukuoti pramonę apie dizaino ir atliekų mažinimo, perdirbimo svarbą.