top of page

SEMINARAI

INDIVIDUALŪS, GRUPINIAI​

​​

INOVACIJOS KKI sektoriuje, apmokyta 128 dalyviai

 •  Raštingai kurkime inovacijas: pagrindai

 • Prototipo kūrimas: MTEP etapai

 • Inovacijų kūrimo finansavimo šaltiniai

 • Eksperimentinės plėtros, mokslinių tyrimų dokumentavimas įmonėje

 • Pelno mokesčio lengvatos taikymas deklaruojant vykdytus mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą

INOVACIJOS: Kultūra ir turizmas, apmokyta 143 dalyviai

 • Kultūrinis turizmas: inovatyvių paslaugų kūrimas

 • Lietuvos regionų tapatybės: CreoLAB (Design thinking metodas)

 • Inovatyvi filantropija: kaip pritraukti privačių rėmėjų lėšas

 • Miesto identitetai: tarpsektorinis bendradarbiavimas juos kuriant

INOVACIJOS POLITIKOJE  (NAUJAS turinys)

 • ES struktūrinių fondų finansavimo galimybės inovacijoms 2020‒2027 m.

 • Politikos formavimo sistema: asociacijų vaidmuo

 • Valstybės strateginio valdymo dokumentai: jų sandara, hierarchija, keitimo procedūros

 • Darni komunikacija su valstybės institucijomis darant pokyčius

 • Lobizmas, įstatyminis reglamentavimas, tradicijos ir naujovės

 • Kaip idėją paversti srities politika

E-PASKAITOS

UŽSISAKYTI

Savičiaus g. 11-23, LT-01127 Vilnius

egle@futuresoc.com 

Tel: +370 688 398 26

Ačiū!

Užsisakyti_seminarai
bottom of page